leAmerikanska forskare genom vetenskapliga experimentVi bevisade. Att vara en optimist är bra för din hälsa. Dessutom är de optimistiska människornas liv mycket bättre och mer framgångsrikt än de som alltid whine och klagar över motgång, brist på pengar, otur.

I en studie av forskare från Minnesota antogsdeltagande av mer än 1000 volontärer. Experimentets början lades tillbaka på 60-talet av förra seklet. Under 30-årsobservationen av amerikanernas liv har forskare upptäckt. att pessimister drabbades av ett mycket större antal problem, både fysiska och emotionella, än optimisterna.En annan grupp forskare från Rochester visade att optimister lever längre än pessimister.Kommentera resultatet, doktornToshihiko Matsuta betonade att sättet vi utvärderar och uppfattar våra liv direkt påverkar dess kvalitet och därmed dess varaktighet.

kommentarer 0